Diplomatska Akademija

Temeljni diplomatski tečajevi

Jednogodišnji stručni diplomatski studij, temeljni diplomatski tečaj, namijenjen je mladim diplomatima Ministarstva te mlađim službenicima drugih tijela državne uprave. U 250 do 280 nastavnih sati, polaznici pohađaju pet kolegija: Hrvatski kolegij, Međunarodni odnosi i međunarodna politika, Europske integracije i NATO, Diplomacija i diplomatske vještine, Međunarodno pravo, diplomatsko i konzularno pravo, te posebna predavanja i radionice.

 
Dvomjesečni diplomatski tečaj namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangu I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita što je jedan od preduvjeta za napredovanje u službi u rang (diplomatskog) savjetnika. Program se odvija u 120 do 140 nastavnih sati na kolegijima kao i na jednogodišnjem studiju, ali s obzirom na prethodno znanje i iskustvo polaznika, više je usmjeren na praktična znanja primjenjiva u svakodnevnom radu diplomata.