Diplomatska Akademija

Temeljni diplomatski tečajevi

Jednogodišnji stručni diplomatski studij traje jednu akademsku godinu i sastoji se od kolegija raspoređenih u dva semestra – oko 300 nastavnih sati :
Ustavna vladavina: modeli i praksa, Ljudska prava i civilno društvo, Hrvatska povijest u 20 st., Međunarodni odnosi i vanjska politika, Međunarodne organizacije i asocijacije, Globalna sigurnost i transatlantski odnosi, Europski jugoistok, Globalni razvoj i gospodarski odnosi, Gospodarska diplomacija, Upravljanje markom zemlje i nacionalna konkurentnost, Institucionalni ustroj i pravni temelji EU, Vanjski odnosi EU, Ekonomika EU, EU i svjetska trgovina, Politike EU, Europski upravni prostor, Povijest diplomacije, Diplomacija i diplomatska profesija, Javna i e-diplomacija, Diplomatske metode, vještine i tehnika, Međunarodno, diplomatsko i konzularno pravo, Vanjskopolitički seminar.
Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i radionice, a organiziraju se i grupni posjeti različitim institucijama. Predavači su hrvatski i drugi diplomati, domaći i strani sveučilišni profesori, znanstvenici i drugi stručnjaci, dužnosnici i djelatnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH i ostalih tijela državne uprave RH.
Nazočnost nastavi je obvezna, nakon svakog odslušanog kolegija polaže se pismeni ispit, a potom i završni usmeni ispit nakon odslušanih svih tema, i to pred tročlanim ispitnim povjerenstvom uz prethodno pozitivno ocijenjen završni rad.
Nastava je organizirana od ponedjeljka do petka, od 14.15 – 17.30.h. Predavanja uobičajeno počinju potkraj listopada, a završavaju krajem svibnja, odnosno početkom lipnja.


Dvomjesečni diplomatski tečaj organizira se povremeno i prema potrebi, a namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangu I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita, što je među preduvjetima za napredovanje u službi u rang (diplomatskog) savjetnika.Program se odvija u 120 do 140 nastavnih sati na kolegijima kao i na Jednogodišnjem stručnom diplomatskom studiju, ali s obzirom na prethodno znanje i iskustvo polaznika, više je usmjeren na praktična znanja primjenjiva u svakodnevnom radu diplomata.