Diplomatska Akademija

Tečajevi stranih jezika

Jezično usavršavanje na Diplomatskoj akademiji provodi se kroz lingvističko i interkulturološko podučavanje engleskog, francuskog, njemačkog, španjolskog i talijanskog jezika kao jezika diplomatske struke. Jezično usavršavanje odvija se kroz nekoliko vidova nastave:

 
TEČAJEVI (grupe)
 
Stalno i sustavno učenje i usavršavanje stranih jezika za službenike MVEP-a temelji se na standardima Vijeća Europe, odnosno CEFRL-u (Common European Framework of Reference for Languages - Zajednički europski referentni okvir za jezike (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe.http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp a provodi se na šest razina (od pripremne razine A1 – do razine vrsnog korisnika C2).
Program podučavanja prilagođen je stvarnoj razini jezične kompetencije polaznika, njihovim zahtjevima i profesionalnim potrebama.
 
SPECIJALIZIRANI TEČAJEVI
 
Usko specijalizirani tečajevi („tailor-made“ ) usmjereni su na diferencirane potrebe u cilju usvajanja specifičnog vokabulara i jezičnog registra kako bi pripremili polaznike za specifične kontekste radnog okruženja.
 
INDIVIDUALNA NASTAVA
 
Proces individualnog učenja i usavršavanja stranih jezika prilagođen je specifičnim potrebama i individualnom tempu rada.
 


NAJČEŠĆA PITANJA

 

TKO IMA PRAVO NA POHAĐANJE TEČAJA STRANOG JEZIKA PRI DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI?
Svi zaposlenici MVEP-a, uz suglasnost nadređenog službenika, imaju se pravo prijaviti na interni natječaj.
 
KAKO SE MOŽE POSTATI POLAZNIK TEČAJA STRANOG JEZIKA PRI DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI?
Prijavom na interni natječaj koji se na intranet stranicama MVEP-a objavljuje početkom svake akademske godine. Ukoliko polaznici imaju predznanje jezika, obavlja se i test znanja.
 
MOŽE LI SE  NA TEČAJ STRANOG JEZIKA UKLJUČITI NAKNADNO?
Ukoliko je razlog naknadne prijave opravdan (povratak s mandata, porodiljini i sl.), a službenik posjeduje razinu znanja za grupu u kojoj ima slobodnih mjesta, može se prijaviti uz molbu i obrazloženje, nakon čega se polaže test znanja jezika.
 
KOLIKO JEZIKA SE MOŽE ISTOVREMENO UČITI?
U jednoj akademskoj godini može se pohađati tečaj samo jednog jezika.