Diplomatska Akademija

XIX. zajednički seminar o procesima europske integracije za mlade diplomate iz država srednje, istočne i jugoistočne Europe, Dubrovnik, 9.- 13. listopada 2017.


U Poslijediplomskom središtu Dubrovnik - Sveučilište u Zagrebu održava se od 9.-13. listopada o.g. 19. zajednički seminar o procesima europske integracije za mlade diplomate iz država srednje, istočne i jugoistočne Europe, kojeg tradicionalno organiziraju Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (MVEP RH) i Zaklada Hanns Seidel.
Cilj seminara je pružiti dodatni uvid u aktualna kretanja i promjene u Europskoj uniji, kao i ukupne europske integracijske procese, te omogućiti dinamičnu i izravnu razmjenu znanja i iskustava sudionika iz država članica, država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja EU. Kao i do sada predavanja, seminari i radionice iskusnih diplomata, sveučilišnih profesora i znanstvenika omogućuju sadržajnu i uobičajeno interaktivnu komunikaciju s mladim diplomatima iz različitih država.
Ove godine sudjeluje dvadesetak diplomata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Češke, Kosova, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije, uz predavače iz Austrije, Njemačke, Slovenije i Hrvatske.
Seminar će u Dubrovniku, 9. listopada o.g., otvoriti predstavnici organizatora – dr. Klaus Fiesinger, regionalni direktor za jugoistočnu Europu Zaklade Hanns Seidel i veleposlanik Boris Grigić, pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova za jugoistočnu Europu.
Pripremljeni program, izabrani mladi diplomati iz dvanaest država i vrsni predavači jamče korisnost i ovoga 19. po redu međunarodnog diplomatskog seminara. U tom smislu potvrdit će se i uspješna suradnja Diplomatske akademije MVEP RH sa Zakladom Hanns Seidel i Poslijediplomskim središtem Dubrovnik - Sveučilište u Zagrebu, kao i njihova prepoznatljivost u užem i širem okružju Hrvatske, dakle u području od Baltika do Jadranskoga i Crnog mora.
Očekuje se kako će potkraj ovoga skupa biti mogućim najaviti i jubilarni 20. zajednički seminar u Dubrovniku koji bi se održao u listopadu 2018. godine.