Diplomatska Akademija

Stručni posjet Hrvatskom saboru

Polaznici XVII. Jednogodišnjega stručnog diplomatskog studija Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, 16. ožujka o.g., posjetili su Hrvatski sabor.

U Dvorani Josipa Šokčevića, gdje je negda zasjedao Županijski dom, polaznicima se obratio predsjednik Odbora za vanjske poslove Hrvatskog sabora dr.sc. Miro Kovač, govoreći o djelokrugu rada i ulozi odbora. U dinamičnoj i sadržajnoj raspravi, polaznici su komentirali i pitali, a dr. Kovač je odgovorio, između ostaloga, u kojoj se mjeri zastupnici Hrvatskog sabora u svojem radu oslanjaju na ekspertizu stručnih službi HS-a i postojeću administrativnu memoriju, a koliko na instrukcije iz stranačkih središnjica te je li zaživio pravi parlamentarizam, o dojmovima i stvarnim odnosima RH sa Slovenijom i Srbijom, mogućnostima suradnje s Ruskom Federacijom te komentar o skromnom udjelu državnog proračuna od 0,5% za službu vanjskih poslova.

Posjet je završio obilaskom zgrade uz stručnu pratnju.