Diplomatska Akademija

Predavanje regionalne direktorice UNICEF-a Afshan Khan

U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, 16. siječnja 2018. godine, održano je predavanje regionalne direktorice za Europu i Središnju Aziju Fonda Ujedinjenih naroda za djecu, gđe Afshan Khan, na temu „Diplomacija u službi djece izbjeglica i migranata“, u organizaciji Diplomatske akademije MVEP-a.

Uvodno je gđa Afshan Khan istaknula migracije kao globalni fenomen koji zahvaća velik broj djece. Predstavila je normativni okvir kao polazišnu točku za ostvarivanje prava migranata, posebno djece, od kojih je kao najvažnije istaknula Konvenciju o statusu izbjeglica, Konvenciju o pravima djeteta, UN Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Kao najvažnije probleme s kojima se migranti danas suočavaju, navedena je politika država koja ograničava pristup granicama, spor postupak preseljenja, komplicirana procedura dobivanja azila, neadekvatan smještaj u prihvatilišnim centrima, ograničen pristup egzistencijalnim uvjetima poput vode, hrane i odjeće, težak pristup socijalnom, zdravstvenom i obrazovnom sustavu.

Polaznike DA MVEP RH posebno su zanimali: s kojim izazovima i problemima se suočava zdravstveni sektor, kako bi RH mogla iskoristiti nadolazeće predsjedanje EU za unaprjeđenje položaja migranata, kakva je suradnja RH i UNICEF-a po pitanju njihova obrazovanja.