Diplomatska Akademija

Posjet Ministarstvu kulture Republike Hrvatske

U ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine, polaznici Diplomatske akademije posjetili su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Tijekom posjeta pomoćnica ministrice dr. sc. Iva Hraste Sočo upoznala je polaznike Akademije s temom kulturne diplomacije i predstavljanja hrvatske kulture i baštine u inozemstvu.

Polaznici su se upoznali i s radom Ministarstva kulture, suradnjom s drugim institucijama te raznovrsnim djelovanjem Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju. Kroz pregled dosadašnje prakse te najvećih međunarodnih kulturnih projekata, poseban naglasak stavljen je na planove za 2020. godinu kada će Hrvatska po prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije, a Grad Rijeka ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture.

U ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine, polaznici Diplomatske akademije posjetili su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Tijekom posjeta pomoćnica ministrice dr. sc. Iva Hraste Sočo upoznala je polaznike Akademije s temom kulturne diplomacije i predstavljanja hrvatske kulture i baštine u inozemstvu.

Polaznici su se upoznali i s radom Ministarstva kulture, suradnjom s drugim institucijama te raznovrsnim djelovanjem Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju. Kroz pregled dosadašnje prakse te najvećih međunarodnih kulturnih projekata, poseban naglasak stavljen je na planove za 2020. godinu kada će Hrvatska po prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije, a Grad Rijeka ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture.