Diplomatska Akademija

Počeo XVIII. Jednogodišnji stručni diplomatski studij

U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, 30. listopada 2017. godine, predavanjem potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova mr.sc. Marije Pejčinović Burić započeo je Jednogodišnji stručni diplomatski studij, kojeg u Diplomatskoj akademiji pohađa XVIII. generacija polaznika, među kojima 14 mlađih djelatnika MVEP RH i 29 iz drugih tijela državne uprave RH.

Program obuhvaća 22 predmeta podijeljena u dva semestra, a provodi se kroz predavanja, tematske seminare i radionice te posjete političkim, gospodarskim, kulturnim i drugim institucijama u RH. Predavači su hrvatski i strani diplomati, sveučilišni i drugi znanstvenici, kao i javni djelatnici iz Hrvatske i inozemstva, angažirani u područjima diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa.

Studij je započeo predavanjem ppV i mvep mr.sc. Marije Pejčinović Burić na temu Temeljne odrednice i glavni strategijski pravci vanjske politike RH. Pritom se prisjetila kako je bila uključena u sam početak izgradnje profesionalne hrvatske diplomacije kroz diplomatski tečaj početkom 1992. godine koji je tada organiziralo Ministarstvo inozemnih poslova RH u suradnji sa zagrebačkim Pravnim fakultetom iz kojeg su kasnije proizašli Dvomjesečni diplomatski tečaj i Jednogodišnji stručni diplomatski studij. Zatim je naglasila suočenost današnje hrvatske diplomacije s novim izazovima i nepredvidivim situacijama te kako je za naše vanjsko-političko djelovanje jako važno uspostaviti sinergiju svih djelatnih sastavnica: gospodarstva, kulture, obrazovanja, vojne i civilne komponente, diplomacije i potencijala Hrvata izvan domovine. Predstavila je europske politike s naglaskom na predsjedanje Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godini, kao i intenzivne pripreme za ulazak u Schengenski prostor i Eurozonu. Uz europska pitanja pojasnila je i transatlantsku suradnju sa SAD-om i Kanadom, kako bilateralno tako i u multilateralnom formatu EU-a i NATO-a. Naglasila je i promicanje suradnje u okviru OESS-a, Vijeća Europe te ostalih globalnih i regionalnih organizacija i inicijativa, posebno rad u okviru Vijeća za ljudska prava UN-a te u drugoj polovici 2018. godine, po prvi put, hrvatsko predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe, kao i angažman i pripreme za članstvo Hrvatske u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Na kraju su pojašnjena otvorena pitanja prema susjednim državama.

Polaznike DA MVEP RH posebno su zanimali prioriteti predsjedanja Vijećem EU-a, mogućnosti zdravstvene diplomacije i kako će izgradnja Pelješkog mosta utjecati na odnose s BiH.