Diplomatska Akademija

Održan II. Modul 21. Europskog diplomatskog programa pod nazivom „Together for Europe’s Recovery“

Europski diplomatski program od 1999. godine okuplja mlade diplomate Europske unije kako bi sudjelovali na zajedničkim konferencijama i obukama o aktualnim vanjskopolitičkim pitanjima. Cilj programa također je promicanje umrežavanja mladih diplomata i jačanje zajedničkog duha europske diplomacije. EDP se uobičajeno odvija u četiri modula na četiri različite lokacije u državama članicama EU-a, ali se zbog krize uzrokovane virusom COVID-19 trenutno odvija online u organizaciji EEAS-a, Glavnog tajništva Vijeća te njemačkog i portugalskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Republika Hrvatska je kao domaćin grupi polaznika II. Modul-a 21. EDP-a održala video konferenciju 25. veljače 2021. godine, u organizaciji Diplomatske akademije MVEP-a i EEAS-a. Sudionike je uvodno pozdravila ravnateljica Diplomatske akademije MVEP-a dr.sc. Lada Muraj.

U prvom dijelu Modula pod nazivom „Prioriteti vanjske politike Republike Hrvatske“ izlagali su v.d. glavnog tajnika Sebastian Rogač, načelnica Sektora za Sjevernu i Južnu Ameriku  Mirna Vlašić Feketija te voditeljica Službe za Crnu Goru, Srbiju i Tursku Jadranka Bošnjak. U drugom dijelu pod nazivom „Hrvatska i EU“ sudionicima su hrvatski model koordinacije europskih poslova te iskustva predsjedanja RH Vijećem EU prenijele Lena Ružić Turk, voditeljica Službe za koordinaciju EU poslova i Goranka Primc, voditeljica Službe za institucionalna pitanja EU.

Na II. Modulu u organizaciji RH sudjelovalo je pet mladih diplomata iz Belgije, Danske, Francuske, Litve i Glavnog tajništva Vijeća EU-a.