Diplomatska Akademija

Jezični seminar u organizaciji Diplomatske akademije i Međunarodne organizacije frankofonije

Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske je u suradnji s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (MOF) organizirala  jezični seminar na temu „Pisanje i razumijevanje europskih i međunarodnih dokumenata“ koji je održan 27. i 28. listopada 2020. godine.

Vezano uz predstojeće Francusko predsjedanje Vijećem EU (siječanj-lipanj 2022. godine), cilj seminara bio je unaprijediti poznavanje francuskog jezika kroz usvajanje vještina koje se odnose na razumijevanje pravnih i administrativnih dokumenata EU kao i na komuniciranje putem e-mail-a, a bio je namijenjen diplomatima i državnim službenicima

Seminar je pohađalo 10 sudionika i to iz Ureda predsjednika RH, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.