Diplomatska Akademija

Dubrovački diplomatski forum

Dubrovački diplomatski forum pokrenut je 1998. godine kao međunarodna konferencija posvećena aktualnim temama u području diplomacije, diplomatskog obrazovanja i usavršavanja. U organizaciji Diplomatske akademije MVEP RH održava se redovito u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik (CAAS), uz kontinuiranu potporu Srednjoeuropske inicijative (SEI), a od 2011. godine i Euro-mediteranskog sveučilišta (EMUNI). Etablirao se kao stalni godišnji skup stručnjaka za diplomaciju, vanjsku politiku i međunarodne odnose, posebno ravnatelja diplomatskih akademija i drugih stručnjaka iz akademske zajednice, s posebnim dijelom programa za mlade diplomate iz država članica SEI i šire.

Trodnevni Dubrovački diplomatski forum posvećen je svake godine drugoj aktualnoj temi,  odvija se na engleskom jeziku kroz uvodna izlaganja i panel rasprave, okrugle stolove i radionice. Omogućuju dinamičnu razmjenu mišljenja, ideja i iskustava, kao i aktivno i interaktivno sudjelovanje i usavršavanje mladih diplomata.

Izlaganja s Dubrovačkog diplomatskog foruma redovito se objavljuju u zbornicima radova (conferenceproceedings), što je dostupno i u elektronskom obliku na web stranici Diplomatske akademije MVEP RH.

Održane konferencije i forumi: