Diplomatska Akademija

XIX. zajednički seminar o procesima europske integracije za mlade diplomate iz država srednje, istočne i jugoistočne Europe, Dubrovnik, 9.- 13. listopada 2017.

Opširnije